Willemsbuiten

Verkoopdocumenten

Wil je graag meer weten over de woningen in buurt 5A in Willemsbuiten in Tilburg? Bekijk dan onderstaande documenten behorende bij de verkoop van de 53 woningen.
Let op: voor zover de stukken genoemd worden in de ontvangstbevestiging van de koop- dan wel aannemingsovereenkomst vormen zij een onderdeel van de contractvorming. De overige stukken zijn slechts ter informatie.

Koperscontracttekeningen

Juridische documenten / informatie waarborgende instelling

Tijdens het verkoopgesprek met de makelaar zijn de volgende documenten beschikbaar:
(Concept) Koopovereenkomst Willemsbuiten buurt 5A
(Concept) Aannemingsovereenkomst Willemsbuiten buurt 5A
(Concept) Leveringsakte
SWK Garantie- en Waarborgregeling met Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting

Op de hoogte blijven?

Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Willemsbuiten Fase 4.


Zoekvenster sluiten